Sensorpins der Firma KOSMEK

Sensorpin | WWA
Sensorpin_pneumatisch_WWA

Pneumatik 1-1,5 bar1,5 bar

» CAD-Modell

» Datenblatt