Robotergreifer der Firma KOSMEK

Robotergreifer | WPA | Parallelgreifer
Robotergreifer_Parallelgreifer_WPA

Pneumatik 2-7bar.
Doppeltwirkend.

Pneumatisch verriegeln / öffnen

7 bar

» CAD-Modell

» Datenblatt

Robotergreifer | WPS | High-Power Parallelgreifer
Robotergreifer_Parallelgreifer_High-Power_WPS

Pneumatik 2-5bar
Doppeltwirkend
Mit mechanischer Verriegelung
pneumatisch verriegeln / öffnen

5 bar

» CAD-Modell

» Datenblatt

Robotergreifer | WPH | Parallelgreifer
Robotergreifer_Parallelgreifer_WPH

Pneumatik 1,5-7bar
Doppeltwirkend

pneumatisch verriegeln / öffnen

7 bar

» CAD-Modell

» Datenblatt

Robotergreifer | WPP | Dreibackengreifer
Robotergreifer_Dreibackengreifer_WPP

Pneumatisch 3-7bar.
Doppeltwirkend.
Optional: Zentrischer Auswerfer
Pneumatisch verriegeln / öffnen

7 bar

» CAD-Modell

» Datenblatt

Robotergreifer | WPQ | Zweibackengreifer
Robotergreifer_Zweibackengreifer_WPQ

Pneumatisch 3-7bar.
Doppeltwirkend.

Pneumatisch verriegeln / öffnen

7 bar

» CAD-Modell

» Datenblatt

Robotergreifer | WPW | Parallelgreifer
Robotergreifer_Parallelgreifer_WPW

Pneumatisch 3-5bar.
Doppeltwirkend.
Automatischer Greiferfingerwechsel
Pneumatisch verriegeln / öffnen

5 bar

» CAD-Modell

» Datenblatt